Logopedi Novi Beograd

  Logoigrica Logopedi

  Logoigrica Logopedi Novi Beograd
  LOGOPEDSKI TRETMANI

  Reedukacija psihomotorike
  Razvojna disfazija
  Oštećenje sluha
  Teškoće u učenju
  Autizam
  Rascepi
  Problemi u govoru
  Mucanje

  Logoigrica je defektološko

  • Milutina Milankovića 184
  • Novi Beograd
  Detailji

  LOGOPEDSKI CENTAR LINGUA LOGOS

  LOGOPEDSKI CENTAR LINGUA LOGOS Novi Beograd.
   

  Tretmani

  Individualni logopedski tretmani
  Intenzivni programi – ABA metoda
  Tomatis® metoda
  Senzorna integracija
  Reedukacija psihomotorike
  Rana

  • Đorđa Stanojevića 11Đ Belvil
  • Novi Beograd
  Detailji

  Logopedsko defektoloski centar BUZGANOVIC

  Logopedsko defektoloski centar BUZGANOVIC Novi Beograd.

  Poremećaji artikulacije – dislalija
  Disaneja
  Disfazija
  Mucanje
  Disleksija, disgrafija i diskalkulija
  Cerebralna paraliza
  Pervazivni razvojni poremećaj
  ADD, ADHD

  • Bulevar Mihajla Pupina 10g
  • Novi Beograd
  Detailji

  Dermatolog Beograd

  Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

  Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja