DISLALIJA

DISLALIJA ( Dyslalia)
Poremećaj artikulacije, nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru glasova. Uzroci nastanka su mnogobrojni i raznovrsni. Na primer – loš govorni uzor u porodici ili bližoj okolini; anatomski uzroci (kratak frenulum, rascep usne i/ili nepca, nepravilnosti vilica i td; neurološki uzroci – razvojna kašnjenja motorike; …
Najučestalije dislalije kod nas su sigmatizam (odnosi se na glasove S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), lambdacizam (odnosi se na glasove L i LJ) i rotacizam ( odnosi se na glas R)…

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja