Logoigrica Logopedi


Osnovne Informacije:

  • Milutina Milankovića 184
  • Novi Beograd
  • 11000
  • Srbija
  • logoigrica@gmail.com

Logoigrica Logopedi Novi Beograd

LOGOPEDSKI TRETMANI

Logoigrica je defektološko logopedsko savetovalište i razvojno savetovalište koje se bavi ranom detekcijom, dijagnostikom, prevencijom razvojnih i stečenih glasovnih govorno-jezičkih poremećaja, mucanja, usporenog psihomotornog razvoja, poremećaja pervazivnog spektra, teškoće u učenju, poremećaja sluha, vida, cerebralne paralize i drugih neuroloških poremećaja kod dece i odraslih.

Logoigricu čini tim stručnjaka defektologa, oligofrenologa, surdologa, logopeda, specijalnog pedagoga, pedijatra, psihologa i fizioterapeuta.


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja