DISFONIJA

DISFONIJA (Dysphonia) 
Ovo je naziv za poremećaj glasa, najčešće po tipu promuklosti. Uzroci su razni, od respiratornih infekcija, hormonskih poremećaja, psiholoških problema, … Glas promenjenog kvaliteta se tretira u zavisnosti od uzroka i tipa oštećenja: medikamentoznom terapijom, logopedskim vežbama, hirurški…

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja