Logopedi Batajnica

  Logopedski centar Lopsi

  Logopedski centar Lopsi Batajnica Beograd.

  savetodavni rad sa porodicom/ vaspitačima/ nastavnicima
  reedukacija psihomotorike
  tretman senzorne integracije
  psiholog- testiranje, savetovanje i psihoterapija
  radionice- priprema za

  • Majora Zorana Radosavljevića 252
  • Batajnica
  Detailji

  Marija Ranisav Logoped

  Marija Ranisav Logoped Batajnica.
  – Korekcija nepravilnog izgovora glasova.
  – Rad sa predškolskom decom – grafomotorika, analiza i sinteza, opismenjavanje.
  – Rad sa školskom decom

  • Milice Rakić 52
  • Batajnica
  Detailji

  Dermatolog Beograd

  Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

  Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja