Marija Ranisav Logoped


Osnovne Informacije:

  • Milice Rakić 52
  • Batajnica
  • 11080
  • Srbija
  • 011/3733 431

Marija Ranisav Logoped Batajnica.

– Korekcija nepravilnog izgovora glasova.
– Rad sa predškolskom decom – grafomotorika, analiza i sinteza, opismenjavanje.
– Rad sa školskom decom – savladavanje tehnike čitanja i pisanja.
– Rana stimulacija kod dece sa usporenim govorno-jezičkim i psihomotornim razvojem.
– Savetodavni rad sa roditeljima i praćenje razvoja vašeg deteta.


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja