Higia Logos Logopedi


Osnovne Informacije:

  • Mirijevski bulevar 17b. Karaburma
  • Beograd
  • 11000
  • Srbija
  • 011/2970 891

Higia Logos Logopedi Beograd. Kod nas radi tim stručnjaka: logopeda, psihologa, kao i stručnih konsultanata-saradnika, koji posle adekvatne dijagnostike, habilitaciono/rehabilitacionim i savetodavnim radom dolaze do željenih postignuća.Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama i stanju deteta.

U centru “Higia Logos” obavlja se dijagnostika i  tretman  svih poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske  dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izveštaja  o logopedsko- psihološkom statusu,  planira se habilitaciono/rehabilitacioni i savetodavni  rad.

Rad se sprovodi  u  namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih/komunikacijskih smetnji. Imamo više prostorija koje se prostiru na ukupno 200m2. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske/psihološke tretmane prilagođene potrebama deteta.

Kroz logopedske radionice za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti obavlja se rad na stimulaciji pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti  u cilju prevencije specifičnih smetnji u učenju na školskom uzrastu.


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja