Specijalisticka uroloska ordinacija TTC


Osnovne Informacije:

 • Milana Rakića 24
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/2412 471

Specijalisticka uroloska ordinacija TTC (Termo Terapijski Centar) je osnovana aprila 1997. godine u Beogradu i od tada neprekidno radi.

Ime je dobila je dobila po metodi koja je tada uvedena u našu zemlju: termoterapiji prostate. Ova metoda koja se u svetu primenjuje od 1992. godine tada je prvi put uvedena kod nas. Do sada je ovom metodom tretirano blizu 600 pacijenata uglavnom zbog uvećane prostate. Jedan broj pacijenata je lečen termoterapijom zbog hroničnog prostatitisa. Savremeni lekovi sada sve više potiskuju potrebu za primenom termoterapije.

Pored termoterapije prostate bavimo se kompletnom urološkom dijagnostikom. Ordinacija raspolaže ultrazvučnim aparatom sa specijalnom bioptičkom transrektalnom sondom koja se koristi za TRUZ biopsiju prostate. Preko 1000 učinjenih biopsija nas svrstava u lidere u ovoj vrsti dijagnostike. U dijagnostici oboljenja prostate i bešike se koristi uroflowmetar, aparat za merenje protoka urina koji je neophodan u cilju sagledavanja funkcionalnog stanja donjeg urinarnog sistema.

Spermogrami se rade od strane kvalifikovanih laboranata na stručan način, po preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije, čime je  uz veliko iskustvo Dr Vukotić  omogućeno adekvatno bavljenje problemom muškog infertiliteta.

Promene u mokraćnom kanalu i u mokraćnoj bešici se uočavaju uz pomoć cistoskopa, aparata koji omogućava direktno sagledavanje unutrašnjosti ovih organa. U slučaju da se uoče promene može se izvršiti njihovo otklanjanje (elektroresekcija uz pomoć eletrokautera).

MUŠKA NEPLODNOST – DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

Neplodnost postaje sve veći problem sa kojim se susreću mladi parovi. Neplodnost je razultat problema koji mogu imati muški ili ženski partner ili oboje istovremeno. Problem kod muškarca učestvuje sa 30- 40% u neplodnosti, u istom tolikom procentu žena, a problem može postojatii kod oba partnera istovremeno u oko 20 do 30% -slučajeva.
Osnovno ispitivanje neplodnosti podrazumeva da se urade bar 2 adekvatna pregleda sperme – spermogrami. Ukoliko se uoče bilo kakve promene, pacijent se upućuje urologu na pregled. Diskutabilno je kada par treba da se zabrine ukoliko ne dolazi do trudnoće. Raniji stav je bio da treba sačekati godinu dana, međutim s obzirom da se sada brakovi kasnije sklapaju , 6 meseci bez postignute trudnoće je dovoljan rok da se pretpostavi da problem postoji i da se započne sa ispitivanjem i eventualnim lečenjem.
S obzirom na činjenicu da problem muške nepolodnosti postaje sve prisutniji, cilj je da se ukaže na testove koji se moraju uraditi kao i na one koji se retko ili izuzetno rade.
Osnovno ispitivanje je spermogram. Uzorka se dobija masturbacijom posle apstinecije od 2-5 dana. Kompletan uzorak mora da bude skupljen u sterilnu posudu i mora da bude analiziran za 30 do maksimalno 60 minuta posle davanja. U spermi nas zanima nekoliko parametara:
Likvefakcija: (brzina pretveranja gela u tečnost i ne sme da trajae duže od 60 minuta

SEKSUALNA DISFUNKCIJA MUŠKARCA – IMPOTENCIJA

Impotencija ili seksualna disfunkcija je problem sa kojim se bar povremeno susreo relativno veliki broj muškaraca različite starosti. Za najveći broj parova, to je samo kratkotrajno razočarenje koje se može prevazići posle zadovoljvajučeg odmora i opuštanja,  ali za mnoge druge ovaj probllem postaje hroničan i perzistentan. Seksualna disfunkcija muškarca je širok pojam i odnosi se na:

 • Poremećaj libida
 • Poremećaj erekcije
 • Poremećaj ejakulacije
 • Poremećaj doživljavanja orgazma

Seksualnoj  disfunkcija muškarca se manifestuje nesposobnošću  da se ostvari zadovoljavajući seksualni odnos. Najčešća je erektilna disfunkcija:  nesposobnost da se postigne ili održi čvrsta erekcija koja omogućava penetraciju. Medicinsku pomoć treba potražiti ukoliko problem traje duže od 6 meseci i, ili  u više od 50% pokušaja. Prevremena ejakulacija je nekontrolisana ejakulacija, pre ili neposredno po ulasku u vaginu. Retrogradna ejakulacija  je poremećaj na nivou vrata bešika, kada se sperma, umesto da bude potisnuta kroz penis u spoljašnju sredinu, vraća u bešiku.

OBOLJENJA PROSTATE

Prostata je  unutrašnji genitalni organ muškarca. Nalazi se iza simfize pubične, ispod mokraćne bešike, ispred rektuma i  okružuje deo mokrćna cevi –  uretre. Uz prostatu, sa zadnje strane se nalaze semene kesice i ampule duktusa deferensa. Ejakulatorni kanali  koji  spermu iz semenih kesica  odvode do zadnje uretre  prolaze ukoso  sa obe strane kroz prostatu. Prostata, oblikom i veličinom podseća na kesten zbog čega je naš naziv za prostatu kestenjača. Sastoji se iz 2 lateralna lobusa a nekad se formira i treći, medijalni lobus prostate.

INKONTINENCIJA URINA

Bešika je organ čijeg značaja postajemo svesni tek kad počne da nas izdaje . Najčešći poremećaj koji proističe iz poremećaja položaja ili funkcije mokraćne bešike je inkontinencija urina koja  podrazumeva nevoljni gubitak mokraće.
Normalna mokraćna bešika:

 • se prazni 4- 8 puta tokom dana, na 3- 4 sata
 • može da uskladišti  400- 600 ml mokraće, mada se potreba za mokrenjem javlja kada ima oko 300 ml mokraće
 • može da Vas probudi da bi se ispraznila 1 do 2 puta tokom noći ako imate više od 65 godina
 • daje znak da je puna ali Vam daje dovoljno vremena da stignete do toaleta
 • prazni se u potpunosti prilikom
 • ne dozvoljava da mokraća nevoljno curi

Bešika ostvaruje svoju funkciju zahvaljujući svojoj građi. Mišić bešike se naziva detruzor i zahvaljujući svojoj svojoj sposobnosti da se relaksira omogućava funkciju rezervoara. Ali ovaj mišić se i kontrahuje i tada dolazi do pražnjena bešike. Ova funkcija je automatska kod male dece i svrha treninga ovladavanja mokraćnom bešikom podrazumeva svesnu kontrolu nad funkcijom bešike. Jednom uspostavljena kontrola nam omogoćava da odložimo odlazak u toalet do socijalno prihavtljivog trenutka. U adekvatnoj  funkciji bešike, značajnu ulogi ima i urinarni sfikter, kružni mišić koji jeo mišića karličnog dna ii koji okužuje mokraćni kanal. Dok se bešični mišić relaksira, sfinkter je stisnut, što omogućava punjenje bešike. U fazi pražnjenja bešike stanje je obrnuto, detruzor se kontahuje a sfinkter opušta. Poremećaj na nivou mišića bešike ili sfinktera dovode do nevoljnog gubitka mokraće – inkontinencije.

MALE HIRURŠKE – UROLOŠKE PROCEDURE

Cirkumcizija – obrezivanje

Obrezivanje se ritualno sprovodi u okviru nekih religija. Iza religijskih pobuda najverovatnije stoji higijenska i medicinska, jer je ustanovljeno da je među obrezanim muškarcima manji procenat onih koji obolevaju od retkog ali agresivnog karcinoma penisa. Kod nas se cirkumcizija – obrezivanje sprovodi u slučaju postojanja urođene ili stečene fimoze- ne mogučnosti prevlačenja prepucijuma preko glavića.
Problem se sve češće identifikuje kod male dece i pokušava se prvo odlepljivanje i prevlačenje kožice primenom krema na bazi kortikosteroida. Kod starijih se problem urođene fimoze javlja u pubertetu ili pri pčetku seksualne aktivnosti. Stečena fimoza je posledia infekcije koja dovodi do sužavanja kožice. Antibiotska terapija ne pomaže i jedini način  lečenja je operativno t.j. obrezivanje.Interbencija se radi u lokalnoj anesteziji sa ili bez analgosedacije koja omogućava da pacijent „drema „ tokom intervencije. Pošto se opseče i odstrani kožica, stavljau se specijalni šavovi koji sami otpadnu posle 7- 14 dana.

Neophodno je zakazati termin za pregled nekoliko dana ranije.
Radno vreme:
Ponedeljak – petak
13:00 – 19:00h
Pogledajte i:

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja