POTENCIJAL Uroloska ordinacija


Osnovne Informacije:

 • Dositejeva 15
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/2183 980
 • ordinacija@potencijal.info

POTENCIJAL Uroloska ordinacija Beograd pregled i lecenje:

 • impotencija
 • oboljenja prostate
 • urinarne infekcije
 • fimoza

Ideja urološke ordinacije POTENCIJAL  je da stvori mesto gde će svaki muškarac moći da dođe i da kaže “imam problema sa potencijom” i da pri tome naiđe na potpuno razumevanje.
Takođe POTENCIJAL predstavlja mesto gde će se pacijentu pomoći da reši svoj problem u skladu sa najnovijim medicinskim saznanjima i svetskim stručnim trendovima.

U krajnjoj instanci, ideja je da svakom muškarcu omogućimo da  pokaže svoj potencijal!

Pristup pacijentu

Osim medicinsko-urološkog pristupa u smislu odgovarajuće dijagnostike i utvrđivanja najbolje terapije, svaki pacijent se sagledava i kao celina, tj. posmatra se njegov problem u svim životnim dimenzijama i shodno tome traži se rešenje koje će biti najbolje konkretno za datu situaciju.

Šta to znači?

Na primer, imamo tri čoveka koji imaju problema sa postizanjem erekcije. Jednom se dešava da ne može da ima odnos sa suprugom, drugi ima problema samo u povremenim “izletima sa strane”, dok treći ima problema sa devojkom koju je nedavno upoznao i sa kojom još nije imao odnose. Sva tri pacijenta imaju istu dijagnozu. Da li mislite da je rešenje problema isto za svu trojicu? Naravno da nije.

Posle petnaestak godina iskustva mi u POTENCIJALU znamo da se rešenje problema ne traži samo na osnovu dijagnoze, već i u skladu sa životnom situacijom.

Dr Gordan Popović 20 godina vodi urološko – seksološku ordinaciju “POTENCIJAL”. Član je Urološke sekcije Srbije kao i Intersekcijskog odbora za seksološku medicinu Srpskog lekarskog društva.

Kao specijalista urologije intenzivno se bavi seksološkom problematikom, naročito dijagnostikom i lečenjem:

 • impotencije
 • oboljenja prostate
 • uroloških infekcija
 • fimoze

U periodu 1998 – 2001 poznat je kao lekar koji je imao najveći broj pacijenata i najveće iskustvo u primeni prvog leka za erektilnu disfunkciju koji se tada u svetu pojavio. Još tada uviđa potrebu za preparatom koji poboljšava seksualnu funkciju, a koji bi bio pogodan za široku primenu i da je potpuno siguran po zdravlje. Tako je nastao preparat POTENCIJAL koji je tokom punih devet godina primene ta svojstva i potvrdio.

Dr Popović je rođen 1963. godine u Beogradu. Posle završene srednje i više medicinske škole upisuje Medicinski fakultet u Beogradu. Po sticanju diplome doktora medicine uspešno završava specijalizaciju iz urologije. Još kao student medicine posebnu pažnju posvećuje seksološkoj problematici. Vrlo rano uviđa da se i u svetskoj medicini još nedovoljno zna o seksualnoj funkciji ljudi, a naročito u našoj zemlji gde se ni postojeća znanja iz medicine ne primenjuju dovoljno u svakodnevnoj praksi.

Među prvima u našoj zemlji uvodi u praksu savremena sredstva i lekove koji se koriste u lečenju impotencije. Rad Dr Popovića i njegovo dvadesetdvogodišnje iskustvo u ovoj oblasti pomogli su velikom broju pacijenata – do sada više od 30.000.

Najveći broj pacijenata posetio je Dr Popovića zbog:

 • lečenja impotencije i produženja trajanja seksualnog odnosa
 • lečenja oboljenja prostate (uvećana prostata, prostatitis)
 • lečenja uroloških infekcija (mokraćne bešike – cistitisi, polne infekcije…)
 • lečenja fimoze (otežano prevlačenje prepucijuma – kožice preko glansa penisa) kako operacijom, tako i neoperativnim putem

Radno vreme: ponedeljak-petak 10 – 18h

Pogledajte i:

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja