Bel Medic


Osnovne Informacije:

 • Viktora Igoa 1
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/3091 000
 • poliklinika@belmedic.com

BEL MEDIC

Bel Medic Beograd je Opšta bolnica za celu porodicu u kojoj je lečenju dece i odraslih. Bel Medic pruža pouzdane i kvalitetne medicinske usluge – preglede, najsavremeniju dijagnostiku, hiruško lečenje (operacije), bolničko lečenje i postoperativnu hospitalizaciju u luksuznim apartmanima, stomatološke usluge, sistematske preglede, usluge laboratorije, kućne posete od 0 do 24, kao i mnoge druge medicinske usluge.

 • LEČENJE ODRASLIH
  • Interna medicina
  • Infektologija
  • Opšta hirurgija
  • Ortopedija
  • Neurohirurgija
  • Grudna hirurgija
  • Ginekologija
  • Urologija
  • Vaskularna hirurgija
  • Plastična i estetska hirurgija
  • Otorinolaringologija
  • Otorinolaringologija – intervencije
  • Anesteziologija
  • Oftalmologija
  • Dermatologija
  • Radiologija
  • Neurologija
  • Psihologija i psihijatrija
  • Logopedija
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija
  • Medicina rada
  • Opšta medicina
  • Stomatologija
  • Bolničko lečenje
  • Centari izvrsnosti
  • Laboratorija
  • Higijena ishrane i dijetologija
 • LEČENJE DECE
  • Pedijatrija
  • Dečja hirurgija
  • Dečja urologija i urogenitalna hirurgija
  • Dečja ortopedija
  • Dečja otorinolaringologija
  • Dečja oftalmologija
  • Dečja dermatologija
  • Dečja radiologija
  • Dečja neurologija
  • Dečja psihologija i psihijatrija
  • Dečja logopedija
  • Dečja fizikalna medicina i rehabilitacija
Pogledajte i:

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja