NBA Commerce doo


Osnovne Informacije:

NBA COMMERCE DOO Beograd
 • Blagoja Parovića 19a
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/3549 838
 • nbacom@ptt.rs

NBA Commerce doo Beograd.

BRONZA

 • Kalajna bronza
 • Aluminijumska bronza
 • Olovna bronza
 • Specijalna bronza

BAKAR

 • Bakarne šine (sa oštrim i zaobljenim ivicama)
 • Bakarne cevi (tvrde polutvrde i meke)
 • Bakarni limovi (polutvrdi i meki)
 • Bakarne šipke
 • Bakarne trake
 • Bakarne žice
 • Lak žice

MESING

 • Mesingane šipke okrugle, šestougaone, kvadratne, pravougaone MesinganiLim
 • Mesingani limovi u polutvrdom i mekom stanju
 • Mesingane cevi
 • Mesingane trake
 • Mesingana žica

ALUMINIJUM

 • Aluminijumske trake
 • Aluminijumski lim
 • Aluminijumske šipke
 • Aluminijumska žica
 • Aluminijumski profili
 • Aluminijumska lamperija (bela i braon boja)
 • Aluminijumske lajsne
 • Aluminijumski ekseri
 • Aluminijumski ingoti
 • Silumin L21
 • Pocinkovane cevi

LIVNICA

U livnici vršimo tri vrste livenja:
• livenje u pesku
• livenje u kokilama i
• livenje pod pritiskom

Materijali koji mogu da se liju u našoj livnici su:
• Sve vrste silumina
• Legure kalaja i
• Legure olova

GALVANIZACIJA

DEKORATIVNO HROMIRANJE

Dekorativni hrom, debljine sloja 0,2–0,3 mikrona se nanosi na sveže sjajno poniklovanim predmetima, što im daje prepoznatljiv plavičasti sjaj hroma.
Hromiranje možemo vršiti predmetima izrađenim od čelika, bakra ili mesinga a prema posebnim zahtevima i od aluminijuma i aluminijumskih legura. Dekorativni hrom služi za zaštitu sjajnog nikla od atmosferske korozije (oksidacije) daje privlačniji dekorativni izgled.

Maksimalne dimenzije predmeta:dužina 1700mm, visina 600mm, širina 600mm.

NIKLOVANJE

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikl ponaša kao pasivni metal u velikom broju sredina. U procesu zaštite primenjujemo dve vrste postupka:
• postupak dvostrukog nikla (nikl–nikl) takozvani dvostruki dupleks postupak i
• postupak nikl–bakar–nikl.
Kod predmeta koji su izloženi posebno oštrim korozionim uslovima, kao i povišenim temperaturama, primenjujemo nanošenje najpre sloj polusjajnog nikla, kao osnovnu zaštitu, a zatim sloj sjajnog, koji se odlikuje dobrim poravnanjem, ravnomernom pokrivnom moći i visokom sjaju. Za predmete kod kojih se zahteva povećani sjaj po dubini primenjujemo bakarisanje kiselim postupkom kao međusloj dva nikla. Površina koja se štiti mora biti glatka i sjajna, pa prema tome dolaze u obzir pozicije izrađene od svetlo vučenih cevi, hladno valjanih limova ili mehanički brušene i polirane površine. Prema posebnim zahtevima možemo niklovati delove od aluminijuma i alumijumovih legura.

Dimenzije predmeta: dužina 1800mm, visina 700mm, širina 500mm.

BAKARISANJE

Bakarisanje vršimo, kiselim postupkom, na nosačima u kadama čije su dimenzije saglasne dimenzijama kada za niklovanje i ovaj postupak primenjujemo kada su istaknuti
zahtevi za povećanim sjajem obrađivanih predmeta. Postupak se izvodi kao međusloj polusjajnog i sjajnog nikla, a odlikuje ga dobra pokrivna moć, ravnomerni raspored sjaja po dubini kao i fini sitni poravnjavajući talog prevlake. Kao posebnu operaciju vršimo patiniranje bakra tj. hemijsko starenje bakarisanih površina.
Dimenzije predmeta: dužina 1800mm, visina 500mm, širina 500mm.

MESINGOVANJE

 Mesingovanje se izvodi na predmetima od čelika, bakra ili odlivaka od aluminijumskih legura, koji su prethodno obrađeni postupkom nikal-bakar–nikal, da bi se dobila što sjajnija prevlaka mesinga svetlo žute boje, a istovremeno postigla antikorozivna zaštita podloge. Debljina nanosa mesinganog taloga kre će se od 1-3 mikrona. U zavisnosti od željenog izgleda mesingovanih predmeta iste možemo hromirati pa posle sušenja zaštititi lakom, kako bi zadržali sjajno žutu boju ili pak patinirati, odnosno hemijski postariti u braon boju.

Dimenzije predmeta: dužina 1800mm, visina 500mm, širina 350mm.

Kiseli postupak cinkovanja

Postupak cinkovanja vršimo na nosačima. Kiselo cinkovanje se odlikuje dobrom pokrivnom moći, ravnomernim rasporedom taložnog cinka, poravnanjem i visokim sjajem.
Hromiranje pocinkovanih delova izvodi se u žutoj, plavoj i beloj varijanti.
Maksimalne dimenzije predmeta:dužina 1800mm, visina 600mm, širina 350mm

ELOKSAŽA

Anodnu oksidaciju izvodimo u rastvoru sumporne kiseline, gde se dobija oksidni sloj sitnih pora i veoma je otporan na habanje.

Maksimalne dimenzije predmeta:
dužina 1800mm, visina 600mm, širina 600mm

ELEKTROPOLIRANJE ALUMINIJUMA

Prema zahtevu koji sjaj se traži na određenim delovima, vršimo elektropoliranje aluminijuma do visokog sjaja.

Maksimalna površina koju možemo elektropolirati je: dužina 1800mm i visina 600 mm.

PLASTIFIKACIJA

Plastifikacija je elektrostatičko farbanje prahom, odnosno prevlačenje površine metala plastikom. Elektrostatičko farbanje vršimo nanošenjem praha određene boje i efekta debljine od 50 do 90 mikrona. Posle nanošenja praha određene boje, vrši se polimerizacija u specijalnoj peći na temperaturi do 180°C i time se dobija ravnomerni sloj zaštitne plastike određenih dekorativnih svojstava.

Maksimalne dimenzije predmeta za plastifikaciju:
dužina 2500mm, visina 1000mm, širina 1000mm

ELEKTROOPREMA

 • Korektor napona
 • Punjači akumulatora
 • Aparati za zavarivanje
 • Lemilice
 • Električni rešo
 • Plinski rešo

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja