MIHAILO MIHAILOVIC Dizalice


Osnovne Informacije:

Mihailo Mihailovic Dizalice Beograd Zeleznik servis
 • AVALSKA 2A Železnik
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/2571 277
 • mika.1@mts.rs

MIHAILO MIHAILOVIC Dizalice Beograd firmu čine inžinjeri, tehničari i monteri koji su u svojim domenima, velikim radnim iskustvom, dostigli vrhunac. Svi zaposleni i saradnici firme su radili u renomiranim firmama ILR, FAMOS, Energoinvest, GOŠA, Mašinska Industrija Niš i to kao nosioci programa.

Osnivač firme je Živodrag Žika Mihailović koji je u svom radnom veku prošao sve faze od mašinskog tehničara do direktora “LOLA FMO” i “LOLA INŽENJERINGA”.

Mihailo Mihailović d.o.o. baštini iskustva nekadašnjih moćnih mašinskih sistema Srbije i bivše  velike Jugoslavije.

Mihailo Mihailović d.o.o. je osnovana 1999. godine i uspešno se bavi sledećim programima:

 • Isporukom i montažom novih, izradom konstrukcija i servisom svih vrsta dizalica (električnih, mosnih, portalnih, kranskih , konzolnih, stubnih, ručnih, hidrauličnih …)
 • Izradom kompletne tehničke i atestne dokumentacije za dizalice i dizaličnu transportnu tehniku
 • Servisom alatnih mašina, rekonstrukcijom i osavremenjavanjem u cilju povećanja radnog učinka
 • Izradom i montažom svih vrsta transportera (trakasti, lančasti, pužni, elevatori, magnetni odvajači …)
 • Izradom alata zaprenošenje tereta (traverzne, hvatači, koturače, kolica, korpe…)
 • Popravkom paletnih viljuškara
 • Sarađujemo sa renomiranim firmama koje su nas ovlastile za    servisere njihovih proizvoda (BRANO, YALE, VULKAN, PODEM…)

SERVIS DIZALICA I SREDSTAVA ZA DIZANJE TERETA

Poslovna politika naše firme je, da svakom klijentu obezbedimo brz izlazak na mesto kvara i otklonimo kvar, ukoliko je to moguće. U slučaju da to nije moguće, vršimo demontažu dizaličnog sistema i servis obavljamo u našoj radionici. Po otklanjanju kvara vršimo montažu ispitivanje i izdavanje potrebne tehničke dokumentacije.  Naši serviseri su obučeni za: servisiranje mašinske opreme, elektro opreme, modernizaciju postojeće opreme i izradu rezernih delova. Servis dizalica i održavanje vršimo po ugovoru o servisiranju i održavanju ili po pozivu klijenta (u roku od 1 dana). Na sve izvršene usluge servisiranja dajemo garanciju i servisnu knjižicu.

Mosne jednogrede dizalice od 0.5t do 10t. Izrada kompletne konstrukcije, montaža, puštanje u rad i atestiranje (princip ključ uruke).

Koriste se za lakše režime rada. Pogoni po svim pravcima (gore-dole, levo-desno i napred-nazad). Mogu biti na električni, ručni  ilikombinovani pogon. Upravljanje se vrši pomoću komandnog pultasa kablom Ili daljinski tzv. radio vezom.

Mosne dvogrede dizalice od 1t do 25t. Izrada kompletne konstrukcije, montaža, puštanje u rad i atestiranje (princip ključ uruke). Koriste se za teže režime rada. Pogoni po svim pravcima(gore -dole, levo-desno i napred-nazad) mogu biti na električni, ručni  ili kombinovani pogon. Upravljanje se vrši pomoću komandnogpulta sa kablom  ili daljinski tzv. radio vezom.

Monorej dizalice od 0,125t do 10t. Izrada kompletne konstrukcije, montaža, puštanje u rad i atestiranje (princip ključ u ruke). Najčešće sekoriste u industrijskim linijskim pogonima, gde su potrebe kretanja teretagore-dole i napred-nazad. Pogon može biti električni, ručni ili kombinovani. Upravljanje se vrši pomoću komandnog pulta sa kablom  ili daljinski tzv. radio vezom.

Stubne dizalice su specifične po tome što imaju osim pravolinijskog i kružno kretanje tereta do 360 stepeni. Projektovanje izrada konstrukcije, montaža, puštanje u radi atestiranje (princip ključ u ruke). Pogon može biti ručni, električni ili kombinovani.

Konzolne dizalice  se montiraju na zid i osim pravolinijskog imaju i kružno kretanje tereta do 180 stepeni. Projektovanje izrada konstrukcije, montaža, puštanje u rad i atestiranje (princip ključ u ruke). Pogonmože biti ručni, elktrični ili kombinovani.

Portalne dizalice fiksne ili pokretne. Pokretne mogu biti na šinama ili slobodne na točkovima. Projektovanje izrada konstrukcije, montaža, puštanje u rad i atestiranje (princip ključ u ruke). Pogon može biti ručni, električni ili kombinovani.

Električna sajlasta dizalica nosivosti od 0,5t do 5t. Dužina sajle od 20m do 70m. Ovo vitlo ima mogućnost dizanja i vuče tereta sa jednom brzinom. Kompletna tehnička i atestna dokumentacija.

Traverze različite izvedbe i nosivostiu zavisnosti od potrebe kupca. Mogu biti sa fiksnim i fleksibilnim kukama, sa više tačaka hvatanja tereta i sa više tačaka kačenja traverze. Nosivost traverza je od 0,125-25t.Uz traverze dobijate kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju.

Koturače se prave u izvedbi—jednorede, dvorede, otvorene, zatvorene, sa ležajevima ili bez u zavisnosti od potrebe. Različitih nosivosti. Sa pratećom dokumentacijom.

Hvatači se prave u izvedbi— za valjkaste materijale, četvrtaste terete odnosno  prema zahtevu kupca—namenski za specijalne terete


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja