ORTHOAID Ortopedska pomagala


Osnovne Informacije:

orthoaid ortopedska pomagala beograd
  • Pasterova 1
  • Beograd
  • 11000
  • Srbija
  • 011/2641 897
  • office@orthoaid.co.rs

ORTHOAID Ortopedska pomagala Beograd

 orthoaid ortopedska pomagala beograd zgrada

Orthoaid doo snabdeva:

  • ortopedskim pomagalima pacijente direktno ili preko svojih poslovnih partnera širom Srbije
  • ostalim medicinskim sredstvima apoteke, bolnice i specijalizovane prodavnice širom bivše Jugoslavije

Oblast ortopedskih pomagala 

Orthoaid d.o.o. bazira svoju poslovnu politiku na uvođenju inovativnih rešenja u oblast medicinskog snabdevanja, pogotovo u delu koji se odnosi na snabdevanje osoba sa posebnim potrebama.  U ovoj oblasti postoji višegodišnja saradnja sa svetskim liderom , firmom Otto Bock, Nemačka.
Već dugi niz godina Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer za Srbiju, španske firme OKM čime je uveden nov tehnološki pristup u izradi imedijatnih ortoza za kičmu i ekstremitete. OKM proizvodi različite vrste poliuretana, različite gustine i tvrdoće čime se omogućava širok asortiman primene, međuostalom i individualna izrada sedišta..
Orthoaid doo je ekskluzivni distributer belgijske firme Orfit koja je proizvođač niskotemperaturnih plastičnih materijala koji imaju primenu za izradu ortoza u fazi fizikalne rehabilitacije.
Orthoaid doo je distributer nemačke firme Burmeier koja proizvodi visoko kvalitetne krevete za negu sa električnim podešavanjem uzglavlja, dela ispod nogu i visine. Kreveti imaju široku primenu kako u staračkim domovima i centrima za rehabilitaciju pacijenata, tako i za kućnu upotrebu.
Orthoaid doo je distributer implantata u ortopediji, nemačke firme Implantcast.

Oblast radioterapije 

Posebna vrsta Orfit   materijala se koristi za izradu specijalnih maski za fiksaciju pacijenata u savremenoj konformalnoj radioterapiji, pa je Orthoaid doo. prvi koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet sredstava za imobilizaciji pacijenata u radioterapiji u Srbiji.

Orthoaid d.o.o. je nosilac registracije za stavljanje u promet sistema za planiranje radioterapije kao i onkolooškog informacionog sistema(Panther i Puma ) američkog proizvođača Prowess, a takođe i distrubuter za bivšu Jugoslaviju.
Orthoaid d.o.o je eksluzivni distributer za bivšu Jugoslaviju, laserskih sistema za kontrolu preciznosti pozicioniranja pacijenata u radioterapij(C-RAD, Švedska)
Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer Mobilnog akceleratora, Novac 7, za Intraoperativnu radioterapiju, italijanske firme Newrt.
Zalažući se za kvalitet, Orthoaid doo je odnedavno postao zvanični distributer američkih firmi za kontrolu kvaliteta u radioterapiji: CIRS i Sun Nuclear.


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja