ORSIM


Osnovne Informacije:

 • BRAĆE SRNIĆ 3
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 063/244 150, 063/470 250, 063/482 317

ANTIDEKUBITALNI PROGRAM

Dekubiti  su oštećenja na koži u vidu rana, koja nastaju usled mnogo faktora poput: neravnomernog pritiska, trenja, vlažnosti kože, istezanja, itd. Mogu nastati na svim delovima tela, a najčešće u predelu koštanih prominencija poput karlice, laktova, kolena, skočnih zglobova ili peta. Iako je lečenje dekubita u ranim fazama moguće, njihov tretman kod starijih osoba, naročito korisnika kolica (usled traumatskih povreda kičmenog stuba), znatno je otežan. Neblagovremen pristup u lečenju dekubita vrlo često može dovesti i do fatalnog ishoda.

Osnovni tretman u lečenju dekubita je rasterećenje površine zahvaćene dekubitom, što se postiže okretanjem pacijenta, tj. menjanjem položaja na svaka dva sata (najčešće predložen vremenski interval).

Ipak, sve češći pristup jeste prevencija, a ne lečenje. Prevencija se postiže blagovremenom upotrebom antidekubitalnih dušeka, jastuka ili drugih dodataka za pozicioniranje, kako bi se telo korisnika rasteretilo pritiska u najvećoj mogućoj meri i time sprečila pojava dekubita.

Veliku ulogu u prevenciji imaju materijali od kojih su napravljena pomagala za prevenciju nastanka dekubita. Neki od njih su: poliuretanska pena, morofloška pena, kao i vazduh. Upotreba navedenih materijala zavisi od preskripcije antidekubitalnog pomagala. Preskripciju, tj. izbor, najbolje je vršiti po Nortonovoj skali, tj. stepenu rizika nastanka dekubita.

ALOVA – Dušek sa otiskom

Alova - Antidekubitalni dušek sa otiskom

Antidekubitalni dušek izrađen od takozvane morfološke memorijske pene, koja za razliku od poluretanskih pena zadržava otisak, bolje se prilagođava telu i povećava kontaktnu površinu, rasterećujući telo povećanog pritiska.

Zahvaljući takvim osobinama, ovaj dušek odlično vrši rasterećenje pritiska na veće površine, time rasterećujući pritisak na kosti.

Dušek se sastoji iz baze visine 8 cm, izrađene od Zyprex pene, i kontaktnog sloja visine 6 cm, izraženog od morfološke pene, koja zadržava otisak.

Antidekubitalni dušek, koje pacijenti veoma dobro prihvataju, lako se koristi. Veoma efikasan kod pacijenata sa visokim i vrlo visokim rizikom nastanka dekubita.

Operativni princip

Morofološka pena koja zadržava otisak

Raspodela pritiska: U klasičnu poliuretansku penu telo malo tone i vrši se znatan protiv pritisak na koštana ispupčenja. Kod antidekubitalnog dušeka koji zadržava otisak, telo tone u morfološku penu i pritisak tela se tako raspoređuje na veću površinu – morfološka pena vrši slab kontra pritisak na koštana ispupčenja.

Smanjena maceracija: Dušek dolazi sa navlakom koja propušta vodenu paru, ali ne i tečnosti, omogućavajući time disanje kože.

Smanjeno trenje: Nepropustljiva navlaka je veoma elastična.

APLOT – AD dušek od poliuretanske pene

 

Aplot - Antidekubitalni dušek od poliuretanske pene

Antidekubitalni dušek izrađen od poliuretanske pene ZYPREX™. Sastoji se od tri dela jednake gustine, a može biti i u jednodelnoj varijanti.

Rasterećenje pritiska vrši se putem mekih kocki i dobre aeracije, koju one omogućavaju. Ivice kocki su zaobljene i glatke, čime se udobnost ovog dušeka povećava

Dušek je visine 17 cm.

Ovo je osnovni antidekubitalni dušek, namenjen pacijentima sa niskim ili umerenim rizikom nastanka dekubita.

Operativni princip

Fleksibilne kocke omogućavaju dobru aeraciju.

Raspodela pritiska: Poliuretansku pena umanjuje pritisak na telo. Prostor između poliuretanskih kocki, omogućava dobru aeraciju.

Smanjena maceracija: Dušek dolazi sa čaršavom koja propušta vodenu paru, ali ne i tečnosti, omogućavajući time disanje kože.

Smanjeno trenje: Nepropustljiva navlaka je veoma elastična.

ORTOTIKA

Ortotika (potiče od grčke reči ortho, što u prevodu znači “ojačati”, “postaviti u red”) je specijalnost medicine orijentisana na dizajn, proizvodnju i aplikaciju ortoza. Ortoze su ortopedska pomagala koje pružaju potporu ili koriguju funkciju ekstremiteta ili trupa. Njihova namena je sledeća:

– Kontrola, vođenje, ograničavanje i/ili imobilizacija ekstremiteta, zgloba ili dela tela iz praktičnog razloga
– Ograničenje pokreta u željenom smeru
– Uopšteno olakšanje pokreta
– Smanjenje sila težišta
– Pomoć u rehabilitaciji preloma nakon uklanjanja gipsa
– Korigovanje oblika i/ili funkcije tela, kako bi se obezbedila sposobnost pokreta ili smanjenje bola

Namena ortoze je da mehanički kompenzuje patološko stanje.

Ortoze za cervikalni deo kičme (cervikalne kragne)

Kragne

Prvih sedam kičmenih pršljenova, koji se prostiru od lobanje, formiraju cervikalni (vratni) deo kičmenog stuba. Prvi cervikalni pršljen (atlas) i drugi cervikalni pršljen (axis) imaju specifičan oblik i funkciju. Oni formiraju zglob sa lobanjom i imaju veliku praktičnu pokretljivost.

Princip dejstva cervikalne kragne

Imobilizacija cervikalne kičme:
– stepen imobilizacije zavisi od krutosti same kragne
Korigovanje posture
Analgetična uloga:
– smanjenje mehaničkih pokreta, mišićne kontrakcije i rasterećenje cervikalnog dela kičme

Stabilizacione ortoze za kičmu (rasteretne spinalne ortoze)

Princip dejstva lumbostata (midera)

Povećanje abdominalnog pritiska

Rasterećenje lumbalne regije
Ispravljanje hiperlordoze
Obezbeđenje mehaničke stabilnosti leđa
Širenje intervertebralnog prostora
Podjednaka raspodela pritisaka na disku
Efekat analgezije zahvaljujući termoregulaciji

Korektivne ortoze za kičmu (korektivne spinalne ortoze)

Usled ubrzanog tehnološkog nepretka zaboravlja se da je dijagnostikovanje i lečenje deformiteta kičme postojalo duboko u prošlosti. Još u drugom veku, Galen (131-201) je prvi upotrebio termine scoliosis, kyphosis i lordosis i u tretmanu ovih deformiteta koristio steznike i vežbe. Do danas, razvijen je veliki broj različitih tipova ortoza od kojih svaka tretira posebnu patologiju kičmenog stuba.

Skolioza i kifoza

Skolioza

Skolioza je deformitet lokomotornog sistema koji se javlja tokom rasta. Nakon završenog rasta proces se stabilizuje. Kičma čoveka, gledana od napred ili nazad (frontalna ravan) je ravna, bez ikakve krivine u stranu. Ako takva krivina ipak postoji, govorimo o skoliozi. Ako uz skoliozu nalazimo i povećanje fiziološke zakrivljenosti grudnog dela kičme u sagitalnoj ravni (gledajući čoveka s boka) tada govorimo o kifozi.

Kifoza

Kifoza predstavlja deformitet kičmenog stuba sa posteriornim izbočenjem, najčešće u torakalnom delu kičme. To je povijeno (pogrbljeno) držanje, koje treba razlikovati od prave grbe, nastale usled tuberkuloznog oboljenja pršljenova. Povijenost kičmenog stuba, kifoza, koja nastaje kao posledica rahitisa, ili drugih oboljenja u toku detinjstva, lučnog je oblika, dok su tuberkulozne grbe više šiljate. Ovakvo, povijeno držanje, zove se kifotično držanje. Ova povijenost nastaje zbog nedovoljne sposobnosti ligamentarnog i mišićnog aparata da pod određenim uslovima zadrži kičmeni stub u pravilnom položaju.

Korektivni mider CTM

CTM – “CHENEAU – Toulouse – Munster”

CTM korektivni mider

Korektivni mideri izrađuju se individualno i prilagodljivi su većini tipova skolioza ili kifoza. Od tipa skolioze ili kifoze, godina, odnosa pacijenta u novonastaloj situaciji zavisi i izbor adekvatne ortoze. Materijal od kojih se prave korektivni mideri je najčešće lagana termoformabilna plastika, koja omogućava lako i brzo korigovanje i prilagođavanje midera. Izrada midera je precizan postupak, zasnovan na gipsanom otisku i već spomenutim merama.

Ortoze ramena

Kragne

Zglob lakta je dvoosovinski zglob sačinjen od tri jedinice, obuhvaćene jednom kapsulom. Zglob ramena je kuglični zglob, koji se sastoji tri zgloba (glenohumeralni, akromioklavikularni i strenoklavikularni zglob, sačinjenih od kosti nadlaktice (humerus), lopatica (skapula) i ključne kosti (klavikula). To je ujedno i najpokretljiviji zglob u čovečijem organizmu.

Povrede ramena

Akutne traume:
– povrede nastale kao posledica direktnog udarca ili pada na ruku
– iščašenje ramena ili ključne kosti, prelom ključne kosti, prelom vrata humerusa
Povrede prenaprezanja:
– povrede rotatorne manžetne (skupa tetiva mišića ramena)
– upala subakromialne burze
– upale drugih tetiva

Ortoze ručja i lakta

SILISTAB EPI – Ortoza za lakat

SILISTAB EPI - Ortoza za lakat

SILISTAB EPI je ortoza lakta protiv epikodilitisa. Napravljena je od elastične tkanine rastegljive samo u jednom pravcu, sa silikonskim umetcima oblikovanim tako da masiraju mišiće. Neelastične trake omogućavaju podešavanje sile zatezanja podlaktice prema potrebi i indikacijama.

Ortoze kolena

Kolene ortoze

Poznato je da je zglob kolena najkompleksniji zglob čovečijem mišićno-skeletnog sistema. Sačinjen je od femoralnih kondila i tibijalnog platoa, glave fibule i patelarne kape. Prilikom savijanja, koleni zglob pored savijanja (fleksije) i opružanja (ekstenzije) čini i blagu rotaciju. Celokupna kompleksnost ovog zgloba može se opisati na sledeći način:

– Kosti koje čine koleni zglob daju mu krutu strukturu i potporu
– Mišići (kvadricepsi i hamstrinzi) omogućavaju pokrete
– Ligamenti stabilizuju koleni zglob i ograničavaju pokrete

Povrede kolena

Ligamentarne povrede:
– povrede prednjih i zadnjih ukrštenih ligamenata kao i bočnih ligamenata
(ACL, PCL, LCL i MCL)
Povrede meniskusa (apsorberi između kostiju kolena; unutrašnji i spoljni):
– u sportu, naročito kada je koleno savijeno
Nagnječenja kolena i frakture
Degenerativne promene:
– osteoartritis

Ortoze skočnog zgloba

Kolene ortoze

Skočni zglob sastoji se od dva zgloba. Gornji zglob sačinjen je od kostiju potkolenice (tibije i fibule) i gležnja (talus). To je jednoosovnski stabilni zglob, koji omogućava podizanje i spuštanje stopala (dorzi fleksija i plantarna ekstenzija). Donji zglob čine gležanj (talus) i petna kost (kalkaneus). Donji zglob omogućava pomeranje stopala na unutra ili spolja (inverzija i everzija). Zajedno ova dva zgloba omogućavaju pomeranje stopala u svim smerovima. Funkcionalni tretman skočnog zgloba prilikom povreda postiže se nošenjem ortoze, kojom se postiže sledeće:

– Imobilizacija skočnog zgloba
– Zalečenje tetiva i ligamenata
– Vrši se stabilizacija skočnog zgloba
– Smanjuje se bol
– Smanjuje se otok

Ulošci za stopalo i petu

Ortopedski ulošci po meri

Ortopedski ulošci po meri

Ortopedski ulošci izrađeni po meri na osnovu otiska stopala. Izrađuju se od  materijala različite gustine i tvrdoće, a prema potrebi samog korisnika. Namenjeni su kako osobama sa deformitetom stopala, tako i onima koji žele veću udobnost u hodu.

PROTETIKA

U protetske vode ušli smo 2006. godine, najpre zahvaljujući francuskoj kompaniji Proteor, čiju tehnologiju, materijale i komponente i dan danas koristimo u proizvodnji. Pored Proteora, njegovih komponenti i materijala, u mogućnosti smo da ponudimo i široko poznati kvalitet Ossur-a. Proteze koje izrađujemo namenjene su korsinicima svih uzrasta i stepena aktivnosti, koji imaju potrebu za protezom za donji ekstremitet.

Potkolene proteze

Potkolena Ossur proteza sa silikonskim umetkom i bravicom

Potkolene proteze imaju za svrhu da zamene amputirani ili nedostajući deo ekstremiteta ispod kolena. U velikom broju slučajeva korisnici potkolenih proteza u stanju su da u potpunosti nadoknade hendikep i vrate se normalnom hodu i svakodnevnim životnim aktivnostima, sve to zahvaljujući samom kolenu, koje ima veliki značaj u hodu.

Izbor ležišta kod potkolenih proteza

Ležište predstavlja vezu između preostalog dela ekstremiteta – amputacionog patrljka i proteze, tj. potkolenog skeleta i protetskog stopala. Iz tog razloga ono je najbitnijii faktor u izradi kvalitetne proteze.  Izbor ležišta najpre se odnosi na sam tip ležišta kod potkolenih amputacija: PTB (eng. Patela tendon bearing – sa osloncem na tetivu patele) ili TSB (eng. Total surface bearing – sa totalnim kontaktom).

Tepefomski umetak kod potkolenih proteza

S obzirom na sam tip ležišta koji je izabran za budućeg korisnika proteze možemo reći da primenjujemo dva tipa umetaka kod potkolenih proteza: tepefomski umetak i silikonski umetak.

Viskoelastični umetak kod potkolenih proteza

U ovu grupu umetaka ubrajaju se razni tipovi gel i silikonskih umetaka. Ovi umetci dolaze u direktan kontakt sa kožom. Elasticitet gela ili silikona omogućava lako navlačenje ovih umetaka na amputacioni patrljak, koje se čini rolanjem.

Kvalitet izrade, standardi i garancije

Jasno definisan pristup u izradi proteza donjih ekstremiteta, poštovanje protetskih pravila i procedura, stalno usavršavanje i obuka protetičara od strane inopartnera Proteor-a i Ossur-a, i upotreba kvalitetnih materijala i komponenata omogućavaju nam da za svakog pojedinačnog korisnika napravimo funkcionalnu i kvalitetnu protezu. O tome govori i mnoštvo zadovoljnih korisnika, koji aktivno koriste naše proteze.

Natkolene proteze

Natkolena proteza sa silikonskim umetkom i bravicom, Proteor hidrauličnim kolenom Hydeal i Ossur Variflex EVO karbonskim stopalom

Natkolene proteze predstavljaju veštački deo donjeg  nedostajućeg ekstremiteta iznad kolena. Korisnici ovakvih proteza, za razliku od korisnika potkolenih, mogu imati dosta poteškoća i trebajudosta vremena kako bi se osposobili za normalan hod. Uopšteno, korisnik natkolene proteze upotrebljava 80% više energije za hod nego zdrava osba sa obe noge. Sve to je iz razloga kompleksnosti hoda sa natkolenom protezom, koju najviše otežava nedostatak kolena. Ipak, postojanje novih tehnologija i materijala, danas u velikoj meri mogu nadomestiti navedeni hendikep.

Kvalitet izrade, standardi i garancije

Jasno definisan pristup u izradi proteza donjih ekstremiteta, poštovanje protetskih pravila i procedura, stalno usavršavanje i obuka protetičara od strane inopartnera Proteor-a i Ossur-a, i upotreba kvalitetnih materijala i komponenata omogućavaju nam da za svakog pojedinačnog korisnika napravimo funkcionalnu i kvalitetnu protezu. O tome govori i mnoštvo zadovoljnih korisnika, koji aktivno koriste naše proteze.

Silikonski umetak kao suspenzija kod natkolenih protezaKao i kod potkolenih ležišta vidovi suspenzija su mnogobrojni. Primena svakog od njih je različita, a sve radi povećanja funkcionalnosti celokupne proteze. Faktori poput godina, stepena aktivnosti, uzroka amputacije, stanja kože, muskuloznosti amputacionog patrljka imaju bitnu ulogu u izboru tipa suspenzije kod natkolene proteze. Pravilan izbor garantuje bolji kontakt sa ležištem, a time i bolju kontrolu celokupne proteze i potpuno iskorišćenje komponenti poput kolene jedinice i stopala.

Izbor natkolenog ležišta

Za izradu kvalitetne natkolene proteze veoma je značajno korisniku proteze obezbediti funkcionalno i udobno ležište. Odluku o tipu ležišta kod natkolenih proteza donosimo na veoma sličan način kao i kod bilo kog tipa proteze za donji ekstremitet (na osnovu starosti, muskuloznosti, amputacionog nivoa, aktivnosti, stanje kože, tipa prethodnog ležišta, itd). U najvećem broju slučajeva odluku donosimo između dva tipa ležišta, kvadrilateralnog ili uzdužno-ovalnog ležišta, sa različitim vidovima suspenzija.

Protetska stopala

Proteor Dyna C karbonsko stopaloBez obzira da li je u pitanju potkolena ili natkolena proteza, protetsko stopalo ima veoma važnu funkcionalnu ulogu pri izradi proteze. Pri izboru stopala uzimamo u obzir sve već navedene faktore (starost, zanimanje, aktivnosti….), kako bi na najbolji mogući način odredili u koje svrhe će se proteza koristiti.

Stopala delimo u dve grupe, konvencionalna stopala i stopala sa dinamičkim odgovorom.

 

Konvencionalna stopala

alt

Konvencionalna stopala su pre svega stopala koja namenjujemo manje aktivnim, starijim osobama, koje protezu koriste u kraćim vremenskim intervalima i na ravnim podlogama tokom dana. Razlog tome je ograničena dorzalna fleksija (5 – 7 stepeni), kao i plantarna fleksija (15 stepeni), kao i odsustvo bočnih pokreta. Smanjena pokretljivost ovih stopala čini ih zbog toga veoma stabilnim na ravnoj podlozi, a sa druge strane njihova upotreba na neravnim terenima je otežana. Ne  preporučujemo ih za mlađe i aktivne korisnike proteza.

 

alt

Ovakva stopala mogu biti i sa jednoosovinskim zglobom koji omogućava veću plantarnu i dorzalnu fleksiju, time smanjujući pritiske unutar ležišta prilikom hoda na neravnoj podlozi i čineći protezu udobnijom. Često ih koristimo kod starijih natkolenih amputiraca, koji na protezi poseduju ukočeno koleno, a upotrebom ovog stopala dobijaju lakši i udobniji prelaz preko proteze.

 

Stopala sa dinamičkim odgovorom

alt

Za srednje i visokoaktivne korisnike koristimo stopala sa dinamičkim odgovorom. Ova stopala odlikuju se mogućnošću  da apsorbuju energiju koja nastaje pri inicijalnom kontaktu proteze i podloge, a zatim je oslobode u poslednjoj fazi oslonca u hodu, tj. pri odrazu proteze. Time ova stopala značajno štede energiju korisnika prilikom upotrebe proteza sa ovakvim stopalima. Materijal koji ovo omogućava je već spomenuti karbon, zbog čega se ova stopala i nazivaju karbonskim stopalima. Fleksibilnost koju karbon pruža stopalu, čini hod lakšim i prirodnijim. Takođe, ova stopala čuvaju i preostale zglobove na amputiranom ekstremitetu tako što apsorbuju silu koja nastaje pri inicijalnom kontaktu sa podlogom.

Protetska kolena

Proteor 1P360 hibridna kolena jedinica

Protetske kolene jedinice imaju veoma važnu ulogu u natkolenoj protezi jednog amputirca. Kolena jedinica treba da omogući korisniku proteze što lakši i prirodniji hod, a da pritom obezbedi potpunu sigurnost u punoj fazi oslonca na protezu. Kolena jedinica mora posedovati obim pokreta, kako bi omogućila nesmetano ustajanje, sedanje ili klečanje sa protezom. Danas postoje mnogobrojni dizajni kolenih jedinica i ni za jedan se nemože reći da je potpuno savršen, jer je funkcija kolena suviše kompleksna da bi je jedan dizajn mogao upotpuniti. Kao i kod svih komponenti jedne proteze i kod izbora kolena veliki značaj imaju faktori fizičkog i psihičkog stanja korisnika, tj. jednom rečju stepen aktivnosti korisnika.

INVALIDSKA KOLICA

Invalidska kolica predstavljaju adaptirano ortopedsko pomagalo koje zamenjuje deo tela koji delimično funkcioniše ili nedostaje, i koje služi da poveća nezavisnost i mobilnost korisnika.

Zbog toga, izbor kolica mora biti u saglasnosti sa individualnim efektima osobe koja ih koristi, terapeutskim ciljevima i stepenom nezavisnosti korisnika kolica u okruženju.

Dakle, parametri koji Vam mogu biti od pomoći u izboru kolica su sledeći:

 – Individualni efekti bolesti ili hendikepa
 – Terapija i individualna rehabilitacija
 – Mogući stepen nezavisnosti korisnika
 – Upotreba kolica kao pomoćnog pomagala
 – Mentalne i motorne sposobnosti
 – Sigurnost pri upotrebi

Grupe invalidskih kolica:

 • Mehanička invalidska kolica

  Standardna mehanička kolica

  U ovoj kategoriji kolica nalaze se kolica koja su namenjena kratkotrajnoj upotrebi. U najvećem broju slučajeva ona se koriste kao pomoćno pomagalo korisnika ili u bolničkim centrima kao transfer kolica. Odlikuje ih jednostavnost i vrlo nizak stepen prilagođavanja. U najvećem broju slučajeva ram ovih kolica izrađen je od čelika i zbog toga njihova težina je nešto veća od 17 – 20 kg.

   

 • Laka mehanička kolica

  Laka kolica

  Laka kolica predstavljaju segment najšire rasprostranjen u upotrebi od strane korisnika. Njihova upotreba je svakodnevna i dugotrajna. Mogućnost individualne adaptacije je dobar, tako da ova kolica predstavljaju dobar izbor kada je reč o postizanju terapeutskih ciljeva. Aluminijum kao materijal od koga je sačinjen ram ovih kolica, čini ih laganim, kako za transport tako i za kretanje. Idealan izbor za aktivne ljude u poznim godinama.

   

 • Aktivna kolica

  Aktivna kolica

  Aktivna kolica spadaju u kategoriju najsofisticiranijih kolica. Veoma su pogodna za većinu hendikepa i kliničkih stanja. Namenjena su visoko aktivnim korisnicima, kako mlađim tako i starijim korisnicima, koji zahtevaju visok stepen adaptacije kolica. Pored toga, ova kolica odlične rezultate daju i u terapeutskim ciljevima, baš iz istog razloga, visok stepen adaptacije funkcionalnim promenama.

   

 • Multifunkcionalna kolica (neurološka kolica)

  Multifunkcionalna kolica

  Multifunkcionalna kolica namenjena su pacijentima u teškim stanjima ili sa teškim oboljenjima, kao i starijim osobama. Takvi korisnici imaju potrebu za stabilizacijom tela u određenom položaju ili stalnim promenama položaja radi smanjenja pritisaka ili bolova. Kako bi zadovoljila takve potrebe, ova kolica odlikuju velike mogućnosti podešavanja pozicije sedenja.

   

 • Elektromotorna kolica

  U slučajevima kada kolica na ručni pogon ne pružaju dovoljan stepen samostalnosti, ili njihova upotreba od strane korisnika nije moguća, kao jedno od rešenja za nezavisnost nameću se elektromotorna kolica. Izbor ovih kolice je veliki u zavisnosti od namene i potreba. Mnoštvo podešavanja i dodataka, omogućavaju dobru adaptaciju celokupnih kolica.

  POMOĆNA POMAGALA

  Podlakatne štake

  Podlakatne štake Globe Trotter

  Podlakatne štake Globe Trotter

  Thuasne

  Podlakatne štaka sa maksimalnom težinom korisnika do čak 150 kg.

  Proširen prihvat za podlakticu povećava udobnost i sigurnost.

  Rukohvat sa graničnikom kako ne bi dolazilo do klizanja ruke sa štake.

  Boje: bela i siva.

  Podesive po visini: od 78 do 105 cm.

   

  Podlakatne štake Globe Trotter +

  Podlakatne štake Globe Trotter +

  Thuasne

  Estetski dopadljive i veoma udobne.

  Mekši materijal u tačkama pritiska, ručja i podlaktice.

  Upotreba takvog materijala sprečava i klizanje ruke sa štake.

  Boje: sivo-plava.

  Podesive po visini: od 78 do 105 cm.

   

  Podlakatne štake Comfort

  Podlakatne štake Comfort

  Thuasne

  Objedinjuju udobnost i sigurnost.

  Široki, mekan, anatomski oblikovan rukohvat pruža odlično rasterećenje pritiska. Nadlakatni deo podesiv je po visini, kako bi obezbedio optimalnu podršku.

  Štake je moguće zadržati na ruci, na primer, radi otvaranja vrata.

  Boje: plava.

  Podesive po visini od 74 do 96 cm, a nadlakatni deo od 24 do 32 cm.

  Hodalice

  Hodalica sa četiri tačke oslonca (sklopiva)

  Hodalica sa 4 tačke oslonca (sklopiva)

  Thuasne

  Izrađena od aluminijuma, karateriše je lakoća i čvrstina.
  Lako sklopiva.
  Udobni rukohvati za oslonac.
  Boje: plava.
  Podesiva po visini: od 80 do 92 cm.
  Širina: 61 cm; dubina: 43 cm; težina: 2,8 kg
  Maksimalna težina korisnika: 100 kg

   

  Hodalica sa 4 tačke oslonca (sklopiva, recipročna)

  Hodalica sa 4 tačke oslonca (sklopiva, recipročna)

  Thuasne

  Izrađena od aluminijuma, karateriše je lakoća i čvrstina.
  Lako sklopiva.
  Udobni rukohvati za oslonac.
  Sistem zglobova omogućava naizmeničnu progresiju u hodu.
  Boje: plava.
  Podesiva po visini: od 78 do 90 cm.
  Širina: 61 cm; dubina: 43 cm; težina: 3 kg
  Maksimalna težina korisnika: 100 kg

   

  Hodalica sa dva točka i dve tačke oslonca (sklopiva)

  Hodalica sa dva točka i dva oslonca

  Thuasne

  Namenjena unutrašnjoj upotrebi.
  Veoma stabilna. Lako sklopiva.
  Udobni rukohvati za oslonac.
  Prednji točkovi puni.
  Boje: plava.
  Podesiva po visini: od 83 do 94 cm.
  Širina: 59,6 cm; dubina: 63 cm; visina sedišta: 50cm; težina: 7 kg
  Maksimalna težina korisnika: 100 kg

   

  Hodalica sa četiri točka, kočnicama i korpom (sklopiva)

  Hodalica sa 4 točka, kočnicama i korpom

  Thuasne

  Idealno pomagalo kako za spoljnu tako i za unutrašnju upotrebu, koja vam omogućava da bezbedno odete u kupovinu ili negde drugde.
  Ručice su urađene od mekog materijala sa anatomskim oblikom pružajući udoban oslonac.
  Kočnice su tu da obezbede sigurnost prilikom sedenja na hodalici.
  Boje: plava.
  Podesiva po visini: od 79 do 96,5 cm.
  Širina: 61 cm; dubina: 68 cm; širina/dubina/visina sedišta: 16,5/37,5/61,5 cm; težina: 11,4 kg
  Maksimalna težina korisnika: 120 kg

  Ortopedski štapovi

  Drveni ortopedski štapovi

  Drveni ortopedski štapovi

  Thuasne

  Elegantni i lagani.

  Prilikom otvaranja vrata moguće je štap okačiti o podlakticu ruke.

  Visina: 90 cm.

  Težina: 300 gr.

   

  Aluminijumski stap sa T drškom

  Aluminijumski štap sa T drškom

  Thuasne

  Napravljen od aluminijuma, lagan i čvrst.

  Ručica štapa urađena je od drveta.

  Prsten protiv buke čini ga nečujnim.

  Podesiv po visini: od 82 do 102 cm.

  Težina: 340 gr.

   

  Sklopivi aluminijumski stap sa T drškom

  Sklopivi aluminijumski štap sa T drškom

  Thuasne

  Izrađen od aluminijuma.

  Lako sklopiv.

  Ručica štapa urađena je od drveta.

  Podesiv po visini od: 83 do 93 cm.

  Dužina štapa kada je sklopljen: 31 cm.

  Težina: 350 gr.

   

  Štap sa četiri tačke oslonca

  Štap sa četiri tačke oslonca

  Thuasne

  Široka baza obezbeđuje veliki stepen stabilnosti.

  Lagan i čvrst, napravljen od aluminijuma.

  Udobna i anatomski oblikovana ručica.

  Prsten protiv buke čini ga nečujnim.

  Podesiv po visini od: 74 do 94 cm.

  Dimenzije baze: 31 x 24 cm

  Težina: 900 gr.

  Toaletna pomagala

  Meki (antidekubitalni) podizač visine toaleta

  Meki (antidekubitalni) podizač visine toaletaThuasne

  Izrađen od meke pene zaštićene vodootpornim filmom.

  Visok stepen udobnosti.

  Odgovara većini toalet šolja.

  Može se prati vodom i sapunicom ili dezinfikovati proizvodima koji ne sadrže hlor.

  Visina: 11 cm.

  Maksimalna težina korisnika: 185 kg.

   

  Anatomski podizač visine toaleta

  Podizač visine toaleta

  Thuasne

  Jednostavno postavljanje.

  Dimenzije (Š x D x V): 38 x 43 x 10 cm

  Maksimalna težina korisnika: 150 kg.

   

  Anatomski podizač visine toaleta sa poklopcem

  Podizač visine toaleta sa poklopcem

  Thuasne

  Jednostavno postavljanje.

  Dimenzije (Š x D x V): 38 x 43 x 10 cm

  Maksimalna težina korisnika: 150 kg.

   

  Anatomski podizač visine toaleta sa naslonima za ruke i poklopcem

  Podizač visine toaleta sa poklopcem i naslonima za ruke

  Thuasne

  Lako podesive tri visine.

  Nasloni za ruke su urađeni od čvrste plastike i mogu se ukloniti po potrebi.

  Dimenzije sa naslonima za ruke (ŠxDxV): 57 x 52 x 53 cm.

  Podesive visine: 8/11/14 cm

  Maksimalna težina korisnika: 130 kg.

   

  Sedište za kadu bez naslona za leđa

  Sedište za kadu bez naslona za leđa

  Thuasne

  Sedište za kadu izrađeno od čvrste plastike sa nalonima za ruke.

  Širina sedišta je podesiva.

  Dimenzije (ŠxDxV): 42 x 38 x 27 cm.

  Širina između naslona za ruke: 44 – 51 cm.

  Maksimalna težina korisnika: 110 kg.

   

  Sedište za kadu sa naslonom za leđa

  Sedište za kadu sa naslonom za leđa

  Thuasne

  Sedište za kadu izrađeno od čvrste plastike sa nalonima za ruke i naslonom za leđa.

  Širina sedišta je podesiva.

  Dimenzije (ŠxDxV): 42 x 38 x 37 cm.

  Širina između naslona za ruke: 44 – 51 cm.

  Maksimalna težina korisnika: 110 kg.

   

  Rotaciono sedište za kadu

  Rotaciono sedište

  Thuasne

  Rotaciono sedište za kadu jednostavno sepostavlja na zidove kade. Namenjeno je jednostavnom ulazu, tuširanju i izlazu iz kade, teško pokretnih osoba.

  Sedište je moguće rotirati 90 stepeni normalno na kadu, radi olakšanog ulaza.

  Dimenzije: 71 x 52.5 x 530 cm.

  Maksimalna težina korisnika: 110 kg.

   

  Sklopivi rukohvati za toalet

  Sklopivi rukohvati za toalet

  Thuasne

  Ovakva dva rukohvata najčešće se postavljaju sa svake strane toalet šolje na međusobnom rastojanju od oko 60 cm i visini od oko 80 cm.

  Koriste se kao potpora za sedanje i ustajanje za toalet šolje. Veoma su korisni i za korisnike kolica kojima je potreban samo jedan ovakav oslonac kako bi izvršili transfer iz kolica na toalet.

  Dimenzije: 70 x 20 x 10 cm.

  Maksimalna težina korisnika: 120 kg.

  Toaletne stolice i kolica

  HCDA – Toaletna kolica

  Meyra Ortopedia

   

  HCDA - toaletna kolica

  Klasičan, poznat i isproban model toaletnih kolica. Dugi niz godina postojanja na tržištu, usavršio je ovaj model učinivši ga jednostavnim i originalnim.

  Toalet stolica

  Thuasne

   

  Toaletna stolica

  Toaletna stolica prestavlja rešenje za teško pokretne ili potpuno nepokretne osobe, koji veći deo vremena provode u spavaćoj sobi ili dnevnom boravku. Njeno mesto najčešće je odmah pored kreveta.

  Stolica za tuširanje sa točkićima

  Thuasne

   

  HCDA - toaletna kolica

  Stolica za tuširanje namenjena je starijim i manje pokretnim osobama kojima je potrebno jednostavno rešenje za olakšano tuširanje.

  Kreveti (mehanički i električni)


Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja