Montaža/demontaža točkova

Montaža/demontaža točkova

Demontaža točkova podrazumeva skidanje a montaža postavljanje točkova na vozilo. Veoma bitno da oni budu pravilno montirani. Usluga obuhvata:

 • Podizanje vozila dizalicom
 • Odvrtanje šrafova
 • Skidanje točkova sa vozila
 • Provera zavrtanja (ili navrtki)
 • Uklanjanje rđe i prljavštine sa površine za montažu
 • Provera pozicija točkova.
 • Postavljanje točkova na vozilo
 • Zavrtanje šrafova
 • Spuštanje vozila sa dizalice

Pravilna instalacija zahteva da zavrtanj (ili navrtka) bude stegnut silom koja je preporučena za vaše vozilo.
Montaža/demontaža guma podrazumeva skidanje starih (ili sezonskih) guma sa felne i montažu novih (ili sezonskih) na felnu. Usluga obuhvata:

 • Demontaža stare gume sa felne
 • provera dimenzije gume,
 • provera iskrivljenosti i eventualna oštećenja felne
 • postavljanje ventila
 • provera usmerenosti gume,
 • postavljanje gume na felnu
 • Pumpanje gume

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja