DISPRAKSIJA

DISPRAKSIJA (Dyspraxia)
Problem u nemogućnosti ili nepravilnosti naše voljne kontrole pokreta raznih mišića. Uzroci su razni, te i simptomi. Najčešće se prepoznaje po kašnjenju u razvoju motorike, nespretnošću, nevoljnim pokretima pri izvođenju određenih pokreta. U oblasti govorno-jezičkog funkcionisanja osnovni simptom je kašnjenje u progovaranju, što predstavlja poseban problem pod nazivom VERBALNA APRAKSIJA …

Dermatolog Beograd

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja

Ponuda, Cene, Katalog, Prodaja, Proizvodnja